Vägen till fler bostäder

Vi har på många håll underskott på bostäder och vår infrastruktur är i behov både av utbyggnad och av underhåll. För att få så mycket som möjligt för pengarna måste vi titta på sambandet mellan infrastruktur och bostadsbyggande och inte behandla dessa två som separata politiska frågor....

Dela klipp