Mer ordning och reda efter årsskiftet

Den 1 januari 2015 träder det nya huvudentreprenörsansvaret ikraft i Byggavtalet. Här berättar Mats Åkerlind och Malin Nilsson på Sveriges Byggindustrier om hur det praktiskt ska gå till ute på byggarbetsplatserna.

Dela klipp