Konjunkturbedömning februari 2015

Byggindustri på högvarv. Nationalekonom Johan Deremar berättar om det rådande konjunkturläget i byggindustrin. Mer om detta står även att läsa i Byggkonjunkturen 1/2015.

Dela klipp