Valseminarium: Dags för politisk handling

Bostadsfrågan står i dag i centrum av den politiska debatten. Inför valet anordnade vi den 6/9 2014 ett seminarium med de viktiga frågorna hur bostadsbyggandet ska öka, hur rörligheten kan förbättras i bostadsbeståndet samt hur ungdomar ska få lättare att ta sig in på bostadsmarknaden.

Dela klipp