Konjunkturbedömning oktober 2013

¨Mörkret skingras kring byggindustrin."

Nationalekonom Johan Deremar berättar att en successivt förbättrad svensk ekonomi gör att optimismen återvänder till byggbranschen. Mer om detta står även att läsa i Byggkonjunkturen 3/2013.

Dela klipp